Kompus Meeri

Logopeed, toitumisnõustaja

Meeri Kompus on omandanud 2010.aastal logopeedia erialal Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrikraadi ning talle on väljastatud Logopeed tase 8 ja tase 7 kutsed. Hetkel töötab Ida-Tallinna Keskhaigla KNK keskuses logopeedina ja 4Kliinikus logopeedi ning müofunktsionaalse terapeudina. Omandamisel on toitumisterapeudi kutse Rahvatervise Akadeemias.

Hariduskäik

2022 Rahvatervise Akadeemia, toitumisterapeudi eriala (omandamisel)

2020-2022 Rahvatervise Akadeemia, toitumisnõustaja erialal

2004-2010 Tartu Ülikool, haridusteaduste magistri kraad eripedagoogika, logopeedia erialal

1998-2002 Tallinna Ülikool, bakalaureus artium kraad eripedagoog-nõustaja erialal

Töökogemus

Mai 2022 - 4kliinik, logopeed, toitumisnõustaja

2010- ... AS Ida-Tallinna Keskhaigla, kliiniline logopeed

2004-2016 Kiili Gümnaasium, logopeed

2001-2008 Tallinna Heleni Kool, logopeed

Olulisemad erialased kursused

2015 - Estill Voice Training Level One

2016 - The Hanen Centre certification workshop It Takes Two to Talk

2017 - Good Oral Functions from the First Breath

2018 - Lidcombe Program of Early Stuttering

2019 - FEESuuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt. Pea ja kaelapiirkonna anatoomia kliinilisele logopeedile.

2019 - Advanced FEES course

2020-2021 - Motiveeriv intervjueerimine baastase

2021 - LSVT Loud

2021 - Kliiniline logopeedia muutunud maailmas - võimalused ja väljakutsed terapeudile tehnoloogiliste ja digipädevuste arendamiseks

2021 - Laste neelamise füsioloogia ja neelamishäirete teraapia algkursus II moodul

2022 - Academy of Orofacial Myofunctional Therapy müofunktsionaalse teraapia kursus

2022 - ESSD FEES kursus

Erialastesse organisatsioonidesse kuulumine

2021 - European Society for Swallowing Disorders

2018 - Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts

Alates 2010 - Eesti Logopeedide Ühing

Courses