Eesti Antidoping

Koolitaja

Sihtasutus Eesti Antidoping (EAD) on registreeritud 19. aprillil 2007.a.

Asutusel on kolm tegevussuunda:

(1) dopingukontrollide läbiviimine;

(2) antidopingualane koolitus- ja teavitustöö;

(3) antidopingualane kohalik ja rahvusvaheline koostöö.

SA Eesti Antidoping missiooniks on edendada tervislikku ja ausat sporti viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingualast haridustööd ja anda oma panus riiklikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

Perioodil 2019-2020 algus toimub EAD ühinemine Eesti Olümpiakomitee asutatud uue, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega (EADSE). EADSE, mis registreeriti 2019. aasta septembrikuus), kompetentsi lisandub lisaks dopinguvastasele tegevusele ka kokkuleppemängude, väärkohtlemise ja pealtvaatajate turvalisuse temaatika.

Alates 2019. aasta septembrikuust asub EAD büroo senise Maakri 28A asemel uues, avaramas kontoris aadressil Sõjakooli 10, ruum 308, Tallinn 11316.

Koolitused