Isikuandmed

Üld- ja ostutingimused punkt 7

7. Isikuandmed

7.1 SmartCoaching OÜ kogub Kasutajalt ainult selliseid isikuandmed, mis tekivad Portaali kasutamise käigus lähtuvalt Kasutaja tegevusest. Sellisteks andmeteks on näiteks Kasutaja profiilis esitatavad andmed, koolituste ostmisel esitatavad andmed ja kõikidest muudest Portaalis võimaldatud tegevustest salvestuvad andmed.

7.2 Andmeid, mida SmartCoaching OÜ on saanud Kasutajalt Portaali sisse logimisel ja Portaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamisel, on SmartCoaching OÜ-l õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

7.3 Kasutaja annab nõusoleku SmartCoaching OÜ-le Kasutaja isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist; saates vastavasisulise kirja aadressile smartcoaching.ee@gmail.com.

7.4 SmartCoaching OÜ kasutab Kasutaja isikuandmeid Portaali teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

7.5 SmartCoaching OÜ-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ja anda neid üle SmartCoaching OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil selleks, et tagada SmartCoaching OÜ teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada SmartCoachingu poolt pakutavaid teenuseid.

7.6 SmartCoaching OÜ on isikuandmete vastutav töötleja; SmartCoaching OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.