Isikuandmed

Portaalile edastatud isikuandmete ainutöötleja on SmartCoaching OÜ.

Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ja kasutatakse parema teenuse osutamiseks vastavalt kasutajatingimuste 5ndale punktile.

Kogutud andmeid säilitatakse 3a.

Isikuandmete töötlemisest on võimalik loobuda saates vastavasisulise kirja aadressile smartcoaching.ee@gmail.com. Selle saamisel teie konto kustutatakse 2 nädala jooksul kooskõlas kasutajatingimuste 5nda punktiga.

Üld- ja ostutingimused punkt 7

7. Isikuandmed

7.1. Klient annab käesolevaga Teenuse osutajale nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks ning andmete säilitamiseks Teenuse osutaja kliendiregistris.

7.2. Teenuse osutaja kohustub tagama isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse ja muude seadusest tulenevate nõuete täitmise Kliendi isikuandmete kasutamisel ja töötlemisel.

7.4. Kliendil on õigus igal ajal loobuda punktis 7.1. antud nõusolekust, teavitades sellest kirjalikult Teenuse osutajat.

7.5. Loobudes punktis 7.1. antud nõusolekust loobub klient täielikult Teenuse osutaja veebiõppekeskkonna teenustest.