Jalak Kristel

Pikaaegse kogemusega konsultant, suhtlemistreener ja koolitaja

Kristel Jalak (PhD) on 30-aastase praktilise juhtimiskogemusega, 17-aastase ettevõtluskogemusega ning 20-aastase inimeste arendamise ja koolitamise kogemusega konsultant, suhtlemistreener ja koolitaja.

Töötanud kõikidel juhtimistasanditel, sh juhtkonna liikmena avalikus teenistuses (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, ka Haridus- ja Teadusministeerium) ja rahvusvahelistes suurkorporatsioonides (PepsiCo, Cleanaway/Brambles Group, Enics); juhtinud nii rahvusvahelisi sektoriarendusprojekte (Maailmapank, PHARE), kui väiksemaid tootearendus-, müügi-, koolitus- ja arendusprojekte.

Täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener alates 1999. aastast. Läbinud Hancock Associates esinemisoskuste treeneriväljaõppe (Moskvas ja Londonis) ning Bowperson täiskasvanukoolituse metoodilise väljaõppe Londonis.

Kristelile on erinevatel aegadel omistatud nii andragoogi (täiskasvanute koolitaja) kui ka suhtlemistreeneri ja personalijuhi kõrgeimad kutsekvalifikatsioonid. ETKA Andras/Haridus- ja Teadusministeeriumi Aasta Koolitaja 2019.

Kristel on olnud täiskasvanute koolitaja kutsestandardite loomise ja muutmise töögruppides alates aastast 2010 ning kutseeksamitel hindaja alates 2015. Tuntud koolitajakoolitaja, kes kaubamärgi DevelopDesign® raames viib läbi nii pikki arenguprogramme kui lühikoolitusi uute koolitajate ja sisekoolitajate ettevalmistamiseks.

Raamatute „Müügiprotsessi 7 astet“, „Nõu andjast nõustajaks“, „Tagasiside töötajate arendamisel“ autor ja „Koolitaja käsiraamat“kaasautor.

Koolitused