Beebide ja väikelaste ujumine 3 akadeemilist tundi täiendkoolitust / 139m 37s videomaterjali

3 akadeemilist tundi täiendkoolitust / 139m 37s videomaterjali

25.00€

Ave-Riin Sepp on “Beebide ja väikelaste ujumine” kursuse Eesti Ujumisliidu ametlik juhendaja. Oma esimeses videokoolituses jagab Ave-Riin oma laiapõhjalisi teadmisi, mida on saanud erinevatelt konverentsidelt üle kogu maailma ning läbi igapäevase beebide ja väikelaste juhendamise.

Esimeses osas räägib Ave-Riin beebide ja väikelaste arengust: füüsiline areng, vaimne areng, sensomotoorne areng, motoorne areng, psühhoemotsionaalne areng, kõne areng. Järgnevalt käsitletakse beebide ja väikelaste ujumist: mis asi on, miks on kasulik, ujumise eesmärk, vee füüsikalised omadused, vee mõju organismile, ujumise kasutegurid, ujumise vastnäidustused, millal alustada.

Teises osas toob Ave-Riin näiteid erinevat tüüpi vanematest ja kuidas nendega suhelda. Räägib treeneri vastutusest ja väikelaste tunni järkjärgulisest edenemisest. Väga hästi näitab ja seletab Ave-Riin erinevaid ujumisvõtteid ja harjutusvara ning milliseid abivahendeid võiks kasutada.

Koolitajad:

Beebide ja väikelaste ujumineOsa 1. - Beebide ja väikelaste areng

Osa 1. - Beebide ja väikelaste areng

77m 07s
Osa 2. - Ujumisvõtted, abivahendid, suhtlemine ja vastutus

Osa 2. - Ujumisvõtted, abivahendid, suhtlemine ja vastutus

62m 30s

Treenerite videokoolitused

Uued teadmised kiirelt ja efektiivselt