undefined

Võistlusmääruste alused

Kaire Indriksoni videokoolitus: „Võistlusmääruste alused“ on suurepärane kokkuvõte treeneritele olulistest ujumistehnilistest reeglitest.

Koolituse kirjeldus

Kaire Indriksoni videokoolitus: „Võistlusmääruste alused“ on suurepärane kokkuvõte ujumistehnilistest reeglitest, millega peaksid kõik treenerid kursis olema. Indrikson on oskuslikult võtnud kokku FINA võistlusmäärustiku ja mahutanud selle tunniajalise loengu raamidesse.

Esimeses osas võetakse luubi alla kohtunike käitumine, stardid ja pöörded. Erilist tähelepanu pööratakse selili ja rinnuliujumise detailidele.

Teises osas räägitakse kompleksujumise reeglistikust ja näidatakse täpselt ära selilist-rinnuli pöörde normid. Selgitatakse kuidas peab kohtunik jälgima teate vahetust ja kui kaua on aega sportlasel/treeneril protesti esitamiseks.

Ujumisliit: EKR3 kohustuslik

Liit

Eesti Ujumisliit

1 ak t

57m 48s

10.00€

undefined
Play