Lehtsaar Tõnu

Suhtlemispsühholoog ja koolitaja

Haridus

lõpetasin Tartu Ülikooli 1983. aastal psühholoogi ja psühholoogia õpetaja diplomiga. Aastal 1990 kaitsesin Tartu Ülikoolis pedagoogikakandidaadi kraadi. Eesti iseseisvumise järel tegin Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris läbi teoloogia aluskursuse, mille lõpetasin tunnistusega 1994. aastal. Kaitsesin Amsterdami Ülikoolis 1999. aastal doktorikraadi religioonipsühholoogias. Aastal 2016 omandasin kaplani kutse

Töö

olen olnud kogu elu seotud Tartu Ülikooliga. Seda ka siis, kui olin aastaks USA-s külalisprofessoriks. Olen Tartu Ülikoolis pidanud erinevaid ameteid alates nooremteadurist kuni rektori kohusetäitjani. Olen olnud laboratooriumi juhataja, dekaan, prorektor, dotsent ja professor. Täna töötan oma Alma Materis töötajate nõustaja-kaplani ametikohal. See amet otsekui võtab kokku mu senise ettevalmistuse. Armastan oma Ülikooli ja inimesi, kes siin töötavad.

Koolitaja

olen olnud tegev nii FIE-na kui ka oma koolitsfirma kaudu. Olen aktiivselt osalenud Tartu Ülikooli elukestva õppe koolitustes. Minu koolitusi on vahendanud ka mõned koolitusfirmad. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal anti mulle parima koolitaja tiitel 2011. aastal.

Huviala

olen kirglik kalamees. Mul on 5 meetrine 50 HJ paat, millega kalastan Emajõel, Peipsil, Võrtsjärvel ja Pärnu lahel. Minu lemmikpüük on talipüük Peipsil. On lummav olla keset jäist välja täielikus vaikuses.

Koolitused